Systemintegration

Vi designar, utvecklar och bygger kompletta elsystem till en mängd olika produkter där krav ställs på låg utvecklingskostnad och kort deadline. Under åren har vi samlat på oss kunskap gällande systemintegration mot en mängd olika fordonsmodeller och tillverkare. Vår typiska kund levererar allt från en till ett tiotal produkter per år där vi har hjälpt till med att ta fram elschema, valt ut rätt hårdvara samt skrivit mjukvara.


Några exempel på hur det kan se ut. I det vänstra skåpet används styrenheter från tyska STW och i det högra egenutvecklade styrenheter.

Motorstyrning
Motorstyrning