Sopkärlstvätt

​Tillsammans med Prodema AB har vi tagit fram ett system för att tvätta sopkärl. Innoware stod för mjukvaran , elektroniken samt hydraulik.