SMC

Stockholms Maskincentral AB som de egentligen heter är ett företag beläget på Långholmen. De har under ett par decennier försett Stockholms fastigheter med takvärmesystem för att smälta snö och förhindra att det bildas istappar. Vi kom i kontakt med dem under våren 2012 och har tillsammans med dem tagit fram ett helt nytt energieffektivt styrsystem. Vi har hjälpt dem med att ta fram flera olika kretskort bl.a en egen temperaturgivare och fuktgivare. Vi har även utvecklat själva “hjärnan” i styrsystemet. Med den kan de styra och övervaka allt via GSM/GPRS eller via ett befintligt LAN.

För att konfigurera den färdiga anläggningen använder man en app som vi utvecklat och designat för Androidsystem. Vill man hellre använda en dator så har vi även utvecklat en Windowsmjukvara som man kan använda.

Senaste uppdateringen av värmesystemet innehåller implementering av Modbus-protokollet för fjärrstyrning och övervakning via SCADA system.


Bilderna ovan visar en glimt av “Gruppmodulerna” och kretskortet som sitter i CPU modulen. Gruppmodulen används till att styra och övervaka värmekablarna, genom den har vi full kontroll på att slingan fungerar som den ska samt hur mycket ström den drar. CPUn samlar in all information från systemet och på så sett kan kunden få en väldigt bra överblick över bl.a. energiförbrukning mm. Tillverkningen av kretskorten görs av externa företag medans slutmonteringen av allt i elskåpet görs av oss på plats i Sala.

Är du intresserad av takvärmesystemen så kontakta SMC