Fuelguard

​Vi har tagit fram en eftermarknadsprodukt för att detektera dieselstöld på exempelvis lastbilar, dieseltankar eller entreprenadmaskiner. Inkoppling sker till fordonets original tankgivare vilket är kostnadseffektivt och tidsbesparande. Det finns flera olika systemalternativ. Fuelguard larmar visuellt med hjälp av fordonets varningsblinkers samt signalhorn, ytterligare skydd kan ges genom att systemet integreras med fordonets befintliga fleet managment system, eller helt fristående genom vår egna fleet managment lösning, Fleet Coordinator