Design av kretskort.
Vi jobbar med många olika typer av kapslingar, både i plast och aluminium.
Tryckövervakning för Relining.
Egenutvecklad Windowsprogramvara.
Exempel på 3D ritning
High loader med styrsystem utvecklat av oss.

Välkommen till Innoware Development AB!

Sedan 2009 har vi oavbrutet levererat tekniska lösningar till våra kunder runt om i Europa, majoriteten av våra kunder definieras enklast möjligast som företag inom tillverkande fordonsindustri men vi jobbar även med kunder inom industri och automation.
Vi är placerade i Sala med ändamålsenliga lokaler för utveckling och prototyptillverkning.
Hårdvara

Kretskortsdesign

XBB-Lightswitch

XBB Lightswitch

Senaste nytt!

Nyanställd